Václav Vracovský

Poezie

Šest prázdných řádek

šest prázdných řádek
křičím svůj naštvanej
monolog do mlhy
kde bloudit je tak lehký
a živá duše v těle
tu mlhu pije
a po ní touží