Václav Vracovský

Poezie

Probuzení

že někdy probouzení bolí?
jistě, vždyť s otevřením víček
od sebe trhám celé světy
a než je s víčky zase slepím
zahlédnu tebe, jak si myješ vlasy