Václav Vracovský

Poezie

Pastýřky

všechny pastýřky od studánek
už zas rvou ořešákům listí
podobou svojí matně známou
pasti mi s láskou k nohám nosí
obchází kolem chůzí plavnou
a jenom ve snu čelo rosí