Václav Vracovský

Poezie

Křídla

na hladině
mezi spánkem
a brzkým bděním
vylívá se voda
přes všechny hráze,
kameny i stěny,
vtéká do mne

vzlíná tiše, po špičkách
po malých kapkách
vzhůru k pažím
zmáčet peří
nočním snům