Václav Vracovský

Poezie

Dopisy

je lehké napsat dopisy,
lehké dát je do obálek,
nalepit známky,
napsat adresy

mám je pod postelí,
nejmíň stovky
některé nové,
na jiných prach
a ve spánku je posílám

je těžké poslat dopisy