Filip Vracovský

Poezie

Kladu si odpovědi

ale na hrubej pytel hrubá záplata
vycení na mě zuby
hororovej příběh o upsání se ďáblům
v přeplněný čekárně odér upocenejch úmyslů
a tam mě ocejchujou za blbce
takže stejně neumřu na rozkoš
chvilku kolenem
chvilku něžnou dlaní do rozkroku

zrecyklujou mě smysly
sladký ničemové
moji